Afgørelse om generelt tilskud til Relvar Ellipta

8. november 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Relvar Ellipta. Lægemidlet får generelt tilskud.

Relvar Ellipta indeholder fluticasonfuroat+vilanterol og anvendes til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Relvar Ellipta stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler til behandling af astma og KOL.

Tilskudsstatus for Relvar Ellipta vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Relvar Ellipta Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Relvar Ellipta