Afgørelse om generelt tilskud til Revitelle

15. april 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Revitelle. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Revitelle indeholder antihistamin og anvendes til symptomlindring af allergisk betinget høfeber og nældefeber.

Når behandling med Revitelle stilles over for behandling med andre lægemidler mod høfeber og nældefeber, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Revitelle vil blive revurderet i forbindelsen med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Revitelle

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Revitelle