Afgørelse om generelt tilskud til Seebri Breezhaler

2. november 2012

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Seebri Breezhaler. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Seebri Breezhaler anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Når behandling med lægemidlet stilles over for behandling med tiotropium, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Seebri Breezhaler vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af samtlige lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud Seebri Breezhaler

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Seebri Breezhaler