Afgørelse om generelt tilskud til Selincro

16. september 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Selincro. Lægemidlet får ikke generelt tilskud.

Selincro indeholder nalmefen og anvendes til reduktion af alkoholforbruget hos voksne.

Vi vurderer, at der vil være risiko for, at Selincro vil blive anvendt uden for den godkendte indikation.

Tilskudsstatus for Selincro vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Selincro

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Selincro