Afgørelse om generelt tilskud til Simbrinza

13. oktober 2014

Sundhedsstyrelsen har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Simbrinza. Lægemidlet får generelt tilskud.

Simbrinza indeholder brinzolamid og brimonidin og anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Simbrinza stilles over for behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Simbrinza vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Simbrinza

Medicinstilskudsnævnets indstilling om Simbrinza