Afgørelse om generelt tilskud til Tresiba

22. april 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Tresiba. Lægemidlet har fået afslag på generelt tilskud.

Tresiba indeholder insulin degludec og anvendes til behandling af patienter med type 1 og type 2 diabetes. Når behandling med Tresiba stilles over for behandling med andre basal-insuliner, vurderer vi, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Tresiba bliver revurderet i forbindelse med den igangværende revurdering af lægemidler mod diabetes

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Tresiba

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Tresiba