Afgørelse om generelt tilskud til Ursochol

16. september 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Ursochol. Lægemidlet får generelt tilskud.

Ursochol indeholder ursodeoxycholsyre og anvendes bl.a. til behandling af galdesten og primær biliær cirrose (en autoimmun leversygdom).

Vi vurderer, at prisen står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi bl.a. begrundet med, at der ikke findes andre medicinske behandlingsmuligheder.

Tilskudsstatus for Ursochol vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Ursochol

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Ursochol