Afgørelse om generelt tilskud til Versatis

26. marts 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt klausuleret tilskud til Versatis. Lægemidlet har fået afslag på generelt klausuleret tilskud.

Versatis indeholder lidokain og anvendes til behandling af neuropatiske smerter efter en herpes zoster (helvedesild) infektion.

Når behandling med Versatis stilles over for behandling med andre lægemidler mod neuropatiske smerter, vurderer vi, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Versatis vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Versatis

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Versatis