Afgørelse om generelt tilskud til Vipdomet

19. september 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vipdomet. Lægemidlet får generelt tilskud.

Vipdomet indeholder alogliptin og metformin og anvendes i behandlingen af type 2 diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Vipdomet stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler med DPP-4 hæmmer og metformin samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Vipdomet vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vipdomet

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Vipdomet

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...