Afgørelse om generelt tilskud til Vipdomet

19. september 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vipdomet. Lægemidlet får generelt tilskud.

Vipdomet indeholder alogliptin og metformin og anvendes i behandlingen af type 2 diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Vipdomet stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler med DPP-4 hæmmer og metformin samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Vipdomet vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vipdomet

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Vipdomet