Afgørelse om generelt tilskud til Vipidia

19. september 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vipidia. Lægemidlet får generelt tilskud.

Vipidia indeholder alogliptin og anvendes til behandling af type 2 diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med alogliptin stilles over for behandling med andre DPP-4 hæmmere.

Tilskudsstatus for Vipidia vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vipidia
Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Vipidia