Afgørelse om generelt tilskud til Vipidia

19. september 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vipidia. Lægemidlet får generelt tilskud.

Vipidia indeholder alogliptin og anvendes til behandling af type 2 diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med alogliptin stilles over for behandling med andre DPP-4 hæmmere.

Tilskudsstatus for Vipidia vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vipidia
Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Vipidia

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...