XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Afgørelse om generelt tilskud til Vokanamet

11. august 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vokanamet. Lægemidlet får generelt tilskud.

Vokanamet indeholder canagliflozin og metformin og anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Vokanamet stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler med enten en SGLT-2-hæmmer eller en DPP-4 hæmmer og metformin samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Vokanamet vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vokanamet

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Vokanamet