Afgørelse om generelt tilskud til Xigduo

7. februar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Xigduo. Lægemidlet får generelt tilskud.

Xigduo indeholder dapagliflozin og metformin og anvendes til behandling af type-2 diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Xigduo stilles overfor behandling med de to stoffer i separate formuleringer og DPP-4 hæmmere i kombination med metformin.

Tilskudsstatus for Xigduo vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Xigduo

Medicinstilskudsnævnets indstilling vedr. Xigduo