Afgørelse om generelt tilskud til Zomig Nasal®

20. januar 2012

Der er truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Zomig Nasal®. Lægemidlet har fået generelt tilskud.

Zomig Nasal® anvendes til akut behandling af migræne.

Når behandling med Zomig Nasal® stilles over for behandling med andre lignende lægemidler, vurderer vi, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Zomig Nasal® vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af samtlige lægemidlers tilskudsstatus.

Se Lægemiddelstyrelsens afgørelse i boksen til højre.