Ansøgninger om generelt tilskud i 2011

2. februar 2012

I 2011 behandlede vi 21 sager om generelt tilskud til 20 forskellige lægemidler. I 15 af sagerne blev der givet generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud, og i de resterende 6 sager blev der givet afslag.

Generelt tilskud til et lægemiddel betyder, at alle patienter automatisk får tilskud, når de køber lægemidlet på apoteket og generelt klausuleret tilskud betyder, at det kun er nærmere bestemte persongrupper eller patienter med bestemte sygdomme, dvs. dem der opfylder klausulen, der automatisk får tilskud.

Vi indhentede i 18 af sagerne Medicintilskudsnævnets indstilling. De resterende 3 sager afgjorde vi umiddelbart, og her fik alle lægemidler generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Indstillinger fra Medicintilskudsnævnet

I 2011 fik 67 % af de sager, hvor vi indhentede Medicintilskudsnævnets indstilling, generelt tilskud. Det tilsvarende tal for 2010 var 25 % og for 2009 52 %. Disse varierende tal kan udelukkende tilskrives de konkrete lægemidler, der er ansøgt om generelt tilskud til, idet der ikke har været ændringer i kriterierne for generelt tilskud eller i Lægemiddelstyrelsens administrative praksis i perioden.

Et af de lægemidler, der fik generelt tilskud i 2011 er Brilique, der anvendes til at forebygge aterotrombotiske hændelser (fx blodpropper) hos voksne patienter med akut koronart syndrom (fx blodprop i hjertet). Afgørelsen blev bl.a. truffet på baggrund af en sundhedsøkonomisk analyse. Det er flere år siden, at en sundhedsøkonomisk analyse sidst havde afgørende betydning for vores tilskudsafgørelse.

Begrundelser for afslag

I 2011 er 5 af de 6 afslag begrundet helt eller delvist med, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi sammenlignet med anden relevant behandling. I 1 tilfælde er det udelukkende andre forhold end prisen, der er begrundelsen for afslaget, nemlig risiko for misbrug af lægemidlet samt risiko for, at det anvendes til andre patienter, end det er godkendt til.

Et eksempel på et lægemiddel, der fik afslag, fordi den behandlingsmæssige værdi ikke står mål med prisen, er injektionsvæsken Xiapex, der anvendes til behandling af kuskefingre. Her har beregninger vist, at kirurgisk behandling er billigere end behandling med Xiapex, når man ser på behandling udført i speciallægepraksis.

For patienter, der kun kan behandles med et lægemiddel, som ikke har generelt tilskud, kan lægen søge om enkelttilskud, hvilket betyder, at lægemidlet bliver tilskudsberettiget for denne patient.

Alle afgørelserne kan i deres fulde længde læses her: Afgørelser om generelt tilskud til lægemidler.

Tabel 1: Antal sager om generelt tilskud afgjort i 2005-2011

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale antal sager

-

-

-

38

27

21

21 

Antal sager forelagt Medicintilskudsnævnet

19

20

20

29

21

16

18

Antal bevillinger

10

 

18

(2)

15

(2)

32

(1)

17

(1)

9

(1)

15

 

*: Inkluderer også sager taget op af Medicintilskudsnævnet uden ansøgning. Kun opgjort for 2008 og frem.
( ): Tallet i parentes er antallet af genansøgninger.