Ansøgninger om generelt tilskud i 2012

26. marts 2013

Generelt tilskud

I 2012 behandlede Sundhedsstyrelsen 28 sager om generelt tilskud til lægemidler – 7 flere end i 2011. 27 af sagerne var på baggrund af en ansøgning fra en medicinalvirksomhed.

I 17 af sagerne blev der givet generelt tilskud og i 4 sager generelt klausuleret tilskud. I de resterende 7 sager blev der givet afslag.

Et generelt tilskud betyder, at alle patienter automatisk får tilskud, når de køber lægemidlet på apoteket efter recept. Et generelt klausuleret tilskud betyder, at det kun er nærmere bestemte persongrupper eller patienter med bestemte sygdomme, dvs. dem der opfylder klausulen, der kan få tilskud. Når en patient opfylder klausulen, skal lægen markere ”tilskud” på recepten.

Vi indhentede i 21 af sagerne Medicintilskudsnævnets indstilling, og i 67 % af sagerne fik lægemidlerne generelt tilskud. Det er den samme procentandel som i 2011.

I de resterende 7 sager, der primært omfatter ændringer i lægemiddelformen af eksisterende lægemidler, fik alle lægemidler generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

To af de lægemiddelstoffer, der fik generelt klausuleret tilskud i 2012, er alendronat og ivabradin (Procoralan). Der er tale om lægemidler, der har været på markedet i mange år, og hvor vi nu fandt det muligt at fastsætte en tilskudsklausul, som opfylder kriterierne for generelt tilskud.

Ikke generelt tilskud

I 2012 er 4 af de 7 afslag begrundet helt eller delvist med, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi sammenlignet med anden relevant behandling.

I de 3 resterende tilfælde er det andre forhold end prisen, der er begrundelsen for afslag, fx at der er risiko for at lægemidlet anvendes som førstevalg, hvor det ikke bør være tilfældet.

Et eksempel på et lægemiddel, der fik afslag, er mundhulevæsken Buccolam, der anvendes til behandling af akutte krampeanfald hos børn og unge. Buccolam indeholder et benzodiazepin, og der er dermed risiko for misbrug af lægemidlet. Derudover er prisen for Buccolam væsentligt højere end prisen for et andet behandlingsalternativ - nemlig diazepam givet rektalt.

For patienter, der kun kan behandles med et lægemiddel, som ikke har generelt tilskud, kan lægen søge om enkelttilskud, som betyder, at lægemidlet bliver tilskudsberettiget for disse patienter.

Afgørelserne kan læses her: Afgørelser om generelt tilskud til lægemidler

Tabel 1: Antal sager om generelt tilskud afgjort i 2006-2012

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totale antal sager

(Inkluderer også sager taget op af Medicintilskudsnævnet uden ansøgning. Kun opgjort for 2008 og frem.)

-

-

38

27

21

21

28

Antal sager forelagt Medicintilskudsnævnet

20

20

29

21

16

18

21

Antal bevillinger 

18

15

32

17

9

15

21

Antal afslag

9

10

6

10

12

6

7