Afgørelse om generelt tilskud til Palexia Depot

17. juni 2013

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Palexia Depot. Lægemidlet har fået afslag på generelt tilskud.

Palexia Depot® er godkendt til lindring af svære, kroniske smerter hos voksne, som kun behandles tilstrækkeligt med opioide analgetika.

Når behandling med Palexia Depot® stilles over for behandling med andre stærke opioider, vurderer vi, at lægemidlets pris ikke står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi.

Tilskudsstatus for Palexia Depot® bliver revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Palexia Depot®

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Palexia Depot®