Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 (antiemetika og midler mod kvalme) og A03FA (peristaltik­fremmende midler)

26. juni 2009

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark i ATC-gruppe A04 (antiemetika og midler mod kvalme) samt A03FA (peristaltikfremmende midler).

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling i faktaboksen til højre. I indstillingen findes en liste med links til de referencer, Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på i sin indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har den 25. juni 2009 indledt høring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i faktaboksen til højre.

Der er høringsfrist mandag den 17. august 2009.

Orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling er desuden sendt til Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi og Dansk Selskab for Palliativ Medicin. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.