Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08 (fedmemidler ekskl. diætmidler)

27. april 2009

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark i ATC-grupper A08 (fedmemidler ekskl. diætmidler).

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling i faktaboksen til højre. I indstillingen findes links til de referencer, Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på i sin indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har den 24. april 2009 indledt høring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i faktaboksen til højre.

Der er høringsfrist mandag den 25. maj 2009.

Vi har desuden sendt en orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling til Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Hypertensionselskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Adiopositasforskning, Dansk Selskab for Hepatologi, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.