Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C01 (hjerteterapi)

5. juli 2011

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C01 – hjerteterapi. Disse lægemidler anvendes bl.a. til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (fx atrieflimren) og hjertekrampe (angina pectoris).

Medicintilskudsnævnet anbefaler, at hovedparten af lægemidlerne bevarer gældende tilskudsstatus. Medicintilskudsnævnet anbefaler dog, at det generelt klausulerede tilskud til enkelte former af nitrater bortfalder, samt at det generelle tilskud til adrenalin i ampuller bortfalder.

Medicintilskudsnævnets indstilling af 29. juni 2011 til Lægemiddelstyrelsen findes i boksen til højre. 

Lægemiddelstyrelsen har den 4. juli 2011 indledt partshøring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses også i boksen til højre.

Der er høringsfrist den 4. oktober 2011.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægemiddelstyrelsen og IRF bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets indstilling jf. listen i boksen til højre.