Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C05 (Vasoprotectiva)

2. oktober 2009

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark i ATC-gruppe C05 (Vasoprotectiva).

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling i faktaboksen til højre. I indstillingen findes en liste med links til de referencer, Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på i sin indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har den 1. oktober 2009 indledt høring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i faktaboksen til højre.

Der er høringsfrist fredag den 30. oktober 2009.

Orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling er desuden sendt til Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Radiologisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicin, Dansk Selskab for Sårheling og Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.