Høring over Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09C, C09D og C09X (angiotensin-II antagonister og reninhæmmere)

31. marts 2010

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C09C, C09D og C09X (angiotensin-II antagonister og reninhæmmere). Medicintilskudsnævnet anbefaler, at lægemidler med indhold af losartan1 får generelt, uklausuleret, tilskud, og at de øvrige lægemidler ikke længere skal have generelt tilskud.

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling af 29. marts 2010 i faktaboksen til højre.

Lægemiddelstyrelsen har den 30. marts 2010 indledt partshøring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses i faktaboksen til højre.

Der er høringsfrist den 7. maj 2010.

Orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling er desuden sendt til Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Hypertensionsselskab, Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.


1 Med ganske få undtagelser som er nærmere beskrevet i Medicintilskudsnævnets indstilling.