Høring over tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A06 (laksantia) og A02AA04 (magnesiumhydroxid)

29. april 2009

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark i ATC-gruppe A06 (laksantia) samt ATC-gruppe A02AA04 (magnesiumhydroxid).

Du finder et link til Medicintilskudsnævnets indstilling i faktaboksen til højre. I indstillingen er der en liste med links til de referencer, Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på i sin indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har den 28. april 2009 indledt høring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Du kan se en kopi af høringsbrevet i faktaboksen til højre.

Der er høringsfrist onsdag den 27. maj 2009.

Desuden har vi sendt en orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling til Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Gerontologisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Hepatologi, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.