Høring over tilskudsstatus for medicin i dele af ATC-gruppe A

26. november 2013

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin i nogle undergrupper i ATC-gruppe A: fordøjelsesorganer og stofskifte.

Nævnet har nu færdiggjort 4 forslag til indstillinger:

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 22. november 2013 til tilskudsstatus for A01

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 22. november 2013 til tilskudsstatus for A03

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 22. november 2013 til tilskudsstatus for A07

Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 22. november 2013 til tilskudsstatus for A09, A11, A12 og A16

Nævnet anbefaler, at hovedparten af medicinen bevarer den tilskudsstatus, det har i dag.

Dog anbefaler nævnet på baggrund af højere behandlingspriser i forhold til lignende medicin, at tilskuddet til miconazol mundhulegel, rektal budesonid samt olsalazin bortfalder.

Forslagene omfatter følgende medicin:

  • A01: Medicin til lokal behandling af sygdomme i mundhulen
  • A03: Medicin mod forstyrrelser i mave/tarmkanalen, fx irritabel tyktarm
  • A07: Medicin mod diarré og betændelse og infektion i tarmen
  • A09: Fordøjelsesenzymer
  • A11: Vitaminer
  • A12: Mineralprærater
  • A16: Andet medicin til fordøjelsesorganer og stofskifte

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sine indstillinger til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 25. november 2013 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 25. november 2013 til parter – dele af ATC-gruppe A

Der er høringsfrist den 26. februar 2014. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sine indstillinger til Sundhedsstyrelsen.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO, Apotekerforeningen og Tandlægeforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger