Høringssvar om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme

21. oktober 2008

Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling vedrørende fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme i ATC-grupperne C02, C03, C07, C08 og C09 (blodtryksmidlerne) har været i høring med frist den 19. september 2008.

Lægemiddelstyrelsen har modtaget i alt 9 høringssvar, hvoraf 5 er fra virksomheder, 2 fra videnskabelige selskaber, 1 fra patientforeninger og 1 fra andre. Der er link til høringssvarene i faktaboksen til højre, hvor du også finder et link til Lægemiddelstyrelsens meddelelse af 4. september 2008 med Medicintilskudsnævnets supplerende indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om nævnets bemærkninger til de indkomne svar, og Lægemiddelstyrelsen vil nu genoptage behandlingen af sagen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.