Indkaldelse af forslag til nyt medlem af Medicintilskudsnævnet

2. juli 2012

Nyt medlem af Medicintilskudsnævnet skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser

Med virkning fra den 1. september 2012 udvides Medicintilskudsnævnet med et medlem, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Det sker som en konsekvens af en ændring af sundhedslovens § 155. Det vedtagne lovforslag: Lov om ændring af sundhedsloven (Folketinget)

Vi indkalder derfor forslag til et nyt medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2012 til 31. august 2016.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være nyt medlem, herunder bringe sig selv i forslag.

Ved udpegningen af det nye medlem, der skal repræsentere patient-  og forbrugerinteresser, vil der blive lagt vægt på, at personen har bred viden om og interesse for patienters og forbrugers anvendelse af lægemidler og tilskud hertil.

Personen må ikke have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan indvirke på personens upartiskhed og skal udfylde en habilitetserklæring, som vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Indsendelse af forslag

Forslag til nyt medlem af Medicintilskudsnævnet, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 14. august 2012.

Forslag sendes til Send en mail eller til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Apoteker & Medicintilskud, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Hvis den foreslåede person har økonomisk eller anden interesse i lægemiddelindustrien, skal dette oplyses ved indsendelse af forslaget.

Yderligere oplysninger

Læs om Medicintilskudsnævnets opgaver.

Flere oplysninger om nævnets arbejde kan fås ved henvendelse til sektionsleder Karen Kolenda, 44 88 93 48, Send en mail, eller til formanden Mogens Laue Friis, 20 22 33 36, Send en mail.