Medicintilskuddet til enkelte antibiotika ændres den 4. marts 2013

19. oktober 2012

Med virkning fra den 4. marts 2013 bortfalder tilskuddet til enkelte antibiotika. Det drejer sig om:

  • erythromycin
  • fusidinsyre (tabletter og oral suspension)
  • ampicillin og mecillinam (injektionsvæsker)

Vi har truffet denne beslutning på baggrund af Medicintilskudsnævnets anbefaling. Der sker ingen ændringer i tilskudsstatus for de øvrige antibiotika.

Baggrund for ændringerne 

  • erythromycin - fordi det har flere bivirkninger og interaktioner end lignende antibiotika, som man derfor bør anvende i stedet for.
  • fusidinsyre - fordi det udelukkende bør anvendes til specifikke alvorlige infektioner, hvor behandlingen opstartes på sygehuset.
  • ampicillin og mecillinam injektionsvæsker - fordi der primært er tale om sygehusbehandling.

Konsekvenser

Medicinomlægning bliver næppe nødvendigt, fordi patienter, der behandles med de pågældende antibiotika, som oftest kun er i korterevarende behandling. Ved nye ordinationer skal lægerne være opmærksomme på ændringerne.

Information

Vi har sendt brev til de praktiserende læger om de kommende ændringer og informeret apotekerne samt de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger. Sygehuslægerne er også orienteret.

Her kan man se brevet til lægerne:

Sundhedsstyrelsens brev af 18. oktober 2012 til alle alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger om ændring af tilskud til enkelte antibiotika.

Afgørelsen er sendt til de virksomheder, der har markedsføringstilladelse til de lægemidler, der er omfattet.

I afgørelsen er link til Medicintilskudsnævnets indstilling: 

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antibiotika til systemisk brug.