Medicintilskuddet til noget epilepsimedicin ændres

12. december 2013

Med virkning fra den 12. maj 2014 ændres tilskuddet til noget epilepsimedicin, men for den epilepsimedicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer. 

Epilepsimedicin der ændrer tilskud

Noget epilepsimedicin, der i dag har generelt (automatisk) tilskud får generelt klausuleret tilskud, dvs. der er tilskud til medicinen, hvis man opfylder bestemte betingelser (klausulen). Det drejer sig om:

 • carbamazepin suppositorier (Tegretol suppositorier)
 • diazepam rektalvæske (Stesolid rektalvæske)
 • eslicarbazepin (Zebinix)
 • lacosamid (Vimpat)
 • oxcarbazepin tabletter (kun Apydan tabletter)
 • perampanel (Fycompa)
 • retigabin (Trobalt)
 • rufinamid (Inovelon)
 • stiripentol (Diacomit)
 • valproinsyre depottabletter (kun Orfiril Retard depottabletter)
 • valproinsyre suppositorier (Delepsine suppositorier)
 • vigabatrin (Sabrilex)
 • zonisamid (Zonegran)


Anden epilepsimedicin har i dag klausuleret tilskud, men får ændret tilskudsklausulen. Det drejer sig om:

 • clonazepam (Rivotril)
 • fenobarbital (Fenemal ”DLF”)
 • pregabalin (Lyrica)


For et enkelt lægemiddel bortfalder det generelle tilskud. Det drejer sig om: 

 • primidon (Primidon ”ERA”)


Derudover får et enkelt lægemiddel generelt klausuleret tilskud allerede fra den 23. december 2013. Det har ikke generelt tilskud i dag. Det drejer sig om:

 • clobazam (Frisium)


Her er en liste over den medicin, der ændrer tilskud, med angivelse af den nye tilskudsstatus og tilskudsklausulerne: Oversigt over epilepsimedicin der ændrer tilskud den 12. maj 2014.

Her er en alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for al epilepsimedicin: Oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for epilepsimedicin.

Hvilken betydning får ændringerne?

Hovedparten af patienter med epilepsi behandles med den medicin, der fortsat vil have generelt tilskud uden klausul. For disse patienter er der ingen ændringer. For de patienter, der er i behandling med noget af den medicin, der ændrer tilskud, skal lægen sammen med patienten i god tid inden den 12. maj 2014 tage stilling til den fremtidige behandling. 

Hvis man er i behandling med noget af den medicin, der får klausuleret tilskud, skal lægen tage stilling til, om man er omfattet af tilskudsklausulen. I så fald skal lægen skrive/markere tilskud på recepten. I 2012 indløste ca. 12.400 personer recept på den medicin, der i dag har generelt tilskud, og som nu får klausuleret tilskud. Heraf indløste ca. 6.300 personer recept på diazepam rektalvæske (Stesolid), som også anvendes af patienter, som ikke har epilepsi, fx børn med feberkramper.

Hvis man er i behandling med primidon, skal man som udgangspunkt skifte behandling, hvis man fortsat vil have offentligt tilskud. Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der er en særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige. I 2012 indløste ca. 1.300 personer recept på primidon.

Information

Vi har bedt apotekerne om i de kommende måneder at opfordre de berørte patienter til inden den 12. maj 2014 at tale med lægen om den fremtidige behandling. Her er det informationsark, apoteket kan udlevere. Informationsark til borgere om ændring af tilskud til epilepsimedicin.

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via e-mail, via regionerne og via sygehusapotekerne. Vi informerer også de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger. 

Baggrund for ændringerne og Sundhedsstyrelsens afgørelse

De dyrere antiepileptika får generelt klausuleret tilskud for at understøtte, at de bliver anvendt til de patienter, der ikke kan behandles med billigere epilepsimedicin. Noget andet af medicinen får klausuleret tilskud, fordi den kan misbruges og føre til afhængighed.

Primidon vil ikke længere have generelt tilskud, fordi det generelt set ikke har behandlingsmæssige fordele frem for fenobarbital.

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger. Afgørelsen er truffet den 11. december 2013 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor man kan læse en mere detaljeret begrundelse. Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi