Medicintilskuddet til visse stærke smertestillende lægemidler ændres den 4. marts 2013

19. oktober 2012

Med virkning fra den 4. marts 2013 ændres tilskuddet til visse stærke smertestillende lægemidler. Vi har på baggrund af Medicintilskudsnævnets anbefaling besluttet, at der fremover er generelt tilskud til de billigste lægemidler (fx morfin, oxycodon, fentanyl plastre og tramadol). Derudover vil patienter, der ikke kan behandles med tabletter o. lign. kunne få tilskud til nogle buprenorfin plastre.

Hvis man har et særligt behov for behandling med et af de dyrere lægemidler (fx hydromorfon (Jurnista og Palladon), tapentadol (Palexia Depot) eller oxycodon i kombination med naloxon (Targin)), hvor tilskuddet bortfalder, kan lægen søge om enkelttilskud.

Baggrund for ændringerne

Der er store prisforskelle på de stærke smertestillende lægemidler, og samtidig har grupper af disse lægemidler som udgangspunkt samme smertestillende effekt. Blandt lægerne er der generel enighed om, at der bør behandles med de billigste stærke smertestillende lægemidler, dvs. morfin eller tramadol. Kun hvis man ikke kan behandles med de billigste lægemidler, bør der skiftes til et andet og evt. dyrere lægemiddel.

Konsekvenser

Hovedparten af de patienter, der behandles med stærke smertestillende lægemidler i kortere eller længere tid, er i behandling med de billige, der fortsat vil have tilskud. For disse patienter er der ingen ændringer.

Hvis man er i behandling med et af de dyrere lægemidler, hvor tilskuddet bortfalder, skal man som udgangspunkt skifte til et billigt lægemiddel, hvis man vil bevare offentligt tilskud til behandlingen. Hvis man allerede har forsøgt de billigere lægemidler uden held (utilstrækkelig effekt eller bivirkninger), kan man evt. fortsætte behandlingen med det dyrere lægemiddel, og lægen kan søge om enkelttilskud.

Lægen skal derfor sammen med patienten i god tid inden den 4. marts 2013 tage stilling til den fremtidige behandling.

Information

Vi har bedt apotekerne om i de kommende måneder at opfordre de berørte kunder til inden den 4. marts 2013 at tale med lægen om den fremtidige behandling – gerne ved næste receptfornyelse.

Her er det informationsark apoteket udleverer:

Informationsark til borgere om ændring af tilskud til stærk smertestillende medicin

 

Vi har sendt brev til de praktiserende læger om de kommende ændringer og informeret de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Sygehuslægerne er også orienteret.

Her kan man se brevet til lægerne.

Sundhedsstyrelsens brev af 18. oktober 2012 til alle alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger om ændringer af tilskud til visse stærke smertestillende lægemidler.

Læs mere

Her kan man læse mere om ændringerne:

Hvilke lægemidler ændrer tilskud?

Hvor mange patienter berøres og kan de fortsat få tilskud?

Sundhedsstyrelsens afgørelse – breve til virksomheder

Hvorfor er der brug for en gennemgang af tilskud?