Ny tilskudsstatus for lipidsænkende lægemidler (ATC-gruppe C10) fra den 23. april 2007

27. marts 2007

Den 23. april 2007 ændres tilskudsstatus for lipidsænkende lægemidler. Ændringen omfatter alle lipidsænkende lægemidler, der er godkendt per den 15. marts 2007 dvs. grupperne med statiner, anionbyttere, nikotinsyrederivater, fibrater samt ezetimibe og kombinationen af simvastatin og ezetimibe. Den kommende og den nuværende tilskudsstatus ses i tabellen nedenfor.

Tabel: Tilskudsstatus for lipidsænkende lægemidler før og efter den 23. april 2007

Lægemiddelstof

Tilskudsstatus fra den 23. april 2007

 

Nuværende tilskudsstatus

Simvastatin

Lovastatin

Pravastatin

 

Generelt uklausuleret tilskud

A.

Generelt klausuleret tilskud med følgende klausul:

Sekundær profylakse af iskæmisk hjertesygdom, TCI/iskæmisk cerebralt insult, perifer arteriel insufficiens samt til diabetespatienter (alle med total-kolesterol over 3,5 mmol/l efter livsstilsændring).

De vejledende kriterier for enkelttilskud til primær profylakse er baseret på, at patienten har risikofaktorer for udvikling af iskæmisk hjertesygdom og lipidværdier over et vist niveau.

 

Fluvastatin

Atorvastatin

Rosuvastatin

 

 

 

 

Generelt klausuleret tilskud med følgende klausul:

Patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler.

Colestyramin

Colestipol

Acipimox

 

Ezetimibe

B.

Ikke generelt tilskud

De vejledende kriterier for enkelttilskud er baseret på, at patienten har en af ovennævnte diagnoser og ikke kan behandles tilstrækkeligt med statiner eller ikke kan tåle statinbehandling.

 

Simvastatin og ezetimibe i kombination

 

Som B.

Gemfibrozil

Generelt klausuleret tilskud med følgende klausul:

Patienter med isoleret svær forhøjelse af triglycerid eller patienter med kombineret hyperlipidæmi evt. i kombination med statin.

 

Som A.

Statinerne simvastatin, pravastatin og lovastatin kan nu ordineres med tilskud uden påtegning af recepten. Ved ordination af alle de øvrige lipidsænkende lægemidler skal det sikres, at patienten er omfattet af klausulen, og lægen skal påtegne recepten med ”tilskud”.

Den nye tilskudsstatus indebærer dels en generel lempelse af tilskudsvilkårene for lipidsænkende lægemidler, idet de alle bliver omfattet af reglerne med generelt tilskud - klausuleret eller uklausuleret - dels en ændret skelnen imellem dem.

Den nye tilskudsklausul har overordnet til formål at præcisere patientens tilstand med medikamentelt behandlingskrævende hyperlipidæmi og at tilskynde til anvendelse af de generelt tilskudsberettigede billigere statiner, hvor dette er muligt, alene eller i kombination med et af de øvrige lipidsænkende stoffer.

I princippet vil lægen ikke længere skulle søge om enkelttilskud, og det er derfor vigtigt, at det klausulerede tilskud anvendes efter formålet dvs. til de patienter, der er omfattet af klausulen.

Fra faktaboksen til højre kan du se brevet med afgørelsen, som Lægemiddelstyrelsen den 16. marts 2007 sendte til virksomheder, der har markedsføringstilladelse til lipidsænkende lægemidler omfattet af ændringen. I den kommende tid vil Lægemiddelstyrelsen sende information om ændringen til bl.a. læger og apoteker.

De lipidsænkende lægemidler er den første gruppe, hvis tilskudsstatus Lægemiddelstyrelsen har revurderet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionen Tilskud til lægemidler på Send en mail.