Pensionisters automatiske ret til tilskud til tilskudsberettigede håndkøbslægemidler bortfalder 1. januar 2013

7. december 2012

Fra den 1. januar 2013 bortfalder pensionisters automatiske ret til at få tilskud til tilskudsberettigede håndkøbslægemidler, der ordineres på recept.

Fra denne dato kan pensionister – ligesom andre - kun få tilskud til receptordinerede, tilskudsberettigede håndkøbslægemidler, hvis lægen vurderer, at de opfylder de tilskudsklausuler, Sundhedsstyrelsen har opstillet, og recepten er påtegnet ”tilskud”.

Hvem bliver berørt og hvordan? 

De pensionister, som efter 1. januar 2013 køber et tilskudsberettiget håndkøbslægemiddel på recept, og hvor recepten ikke er påtegnet ”tilskud” bliver berørt. De skal derfor rette henvendelse til lægen for at få afklaret, om de opfylder de lægefaglige klausuler for at få tilskud og i givet fald få påtegnet recepten med ”tilskud”. Ellers får man ikke længere tilskud.

Baggrunden for ændringen

Regeringen ønsker at målrette tilskuddet til de pensionister, der opfylder de lægefaglige klausuler for medicintilskud opstillet af Sundhedsstyrelsen, og som alle andre borgere skal opfylde.

Lovændringen betyder, at pensionister ikke længere kan få tilskud til tilskudsberettigede håndkøbslægemidler, med mindre de opfylder tilskudsklausulen for det pågældende lægemiddel. På denne måde sidestilles pensionisters ret til medicintilskud med alle andre borgeres ret til tilskud til tilskudsberettigede håndkøbslægemidler.

Information

Vi orienterer landets læger om tilskudsændringen og beder apotekerne orientere deres berørte pensionister og opfordre dem til at rette henvendelse til lægen om, hvordan de skal forholde sig. Vi orienterer også Ældre Sagen og Det Danske Ældreråd.

Læs mere

I nedenstående dokumenter findes yderligere information om ændringer af tilskud.

Sundhedsstyrelsens brev til alle praktiserende læger og speciallæger om tilskudsændringer

Informationsark til berørte pensionister

Liste over tilskudsberettigede håndkøbslægemidler og de tilhørende tilskudsklausuler, som alle personer efter 1. januar 2013 skal opfylde for at få tilskud

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...