Revurdering af ATC-gruppe A - Fordøjelsesorganer og stofskifte

29. november 2006

Lægemiddelstyrelsen vil i starten af 2007 begynde revurderingen af ATC-gruppe A, fordøjelsesorganer og stofskifte. De første undergrupper, der vil blive taget fat på er:

  • Midler mod sygdomme i mundhulen (A01)
  • Antiemetica og midler mod kvalme (A04)
  • Laksantia (A06)
  • Midler mod fedme, excl. Diætmidler (A08)

Efterhånden, som Medicintilskudsnævnet drøfter undergrupperne vil materialet, som er baggrund for drøftelserne blive lagt på netstedet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.