Revurdering af blodtryksmidlernes tilskudsstatus genoptaget i Medicintilskudsnævnet

15. december 2006

Medicintilskudsnævnet har på sit møde den 12. december 2006 genoptaget revurderingen af tilskudsstatus for blodtryksmidlerne. Nævnet drøftede en række aspekter og vil starte på at udarbejde et udkast til sin indstilling. Materiale fra nævnets møde kan ses i faktaboksen til højre.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.