Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler (ATC-gruppe N05A m.fl.)

29. januar 2013

Medicintilskudsnævnet vil i foråret 2013 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler.

Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe N05A samt lamotrigin (N03AX09) og valproinsyre (N03AG01), der begge også er godkendt til behandling ved bipolar lidelse.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler, kan sendes til nævnet senest den 1. april 2013.

Bidrag kan sendes til Send en mail. Alle bidrag bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen vil blive orienteret, jf. denne liste:

Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger m.fl. 

Hvis Medicintilskudsnævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnet sende sit forslag til indstilling i høring hos virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og relevante patientforeninger.

Statusoversigt over revurderingsprocessen