Mobil visning

Revurdering af tilskudsstatus for ATC-gruppe A - fordøjelsesorganer og stofskifte

19. oktober 2007

Lægemiddelstyrelsen vil nu påbegynde revurderingen af ATC-gruppe A, fordøjelsesorganer og stofskifte, som omfatter:

01. Midler mod sygdomme i mundhulen
02. Midler mod syrerelaterede forstyrrelser
03. Midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser
04. Antiemetica og midler mod kvalme
05. Galde- og leverterapi
06. Laksantia
07. Midler mod diare og tarminflammation/-infektion
08. Midler mod fedme, excl. Diætmidler
09. Digestiva, incl. enzymer
10. Antidiabetica
11. Vitaminer
12. Mineralpræparater
13. Tonica
14. Anaboliske midler til systemisk brug
15. Appetitstimulerende midler
16. Andre midler til fordøjelsesorganer og stofskifte

De første undergrupper forelægges for Medicintilskudsnævnet den 20. november 2007. Disse er:

  • Midler mod sygdomme i mundhulen (A01)
  • Antiemetica og midler mod kvalme (A04)
  • Laksantia (A06)
  • Midler mod fedme, excl. Diætmidler (A08)

De øvrige undergrupper vil følge umiddelbart derefter. Lægemiddelstyrelsen har med brev af 17. oktober 2007 orienteret de relevante videnskabelige selskaber. Brevet kan ses fra faktaboksen til højre.

Medicintilskudsnævnets indstillinger for grupperne C01, C04 og C05 forventes snarest. Nævnet arbejder sideløbende på sin indstilling for blodtryksmidlerne.  

Efterhånden som Medicintilskudsnævnet drøfter undergrupperne, vil materialet, som er baggrund for drøftelserne, blive lagt på netstedet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.