Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C08CA

15. oktober 2008

Lægemiddelstyrelsen har vurderet spørgsmålet om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe C08CA (dihydropyridin-calciumantagonister), der bruges til behandling af hjertekarsygdomme. I vurderingen har vi inddraget opdaterede oplysninger om priser og forbrug af disse lægemidler.

På dette grundlag forventer vi at klausulere det generelle tilskud til lægemidler i ATC-gruppe C08CA med indhold af isradipin, nifedipin, nitrendipin, lacidipin og lercanidipin til:

”Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-karsygdom, hvor behandling med generelt tilskudsberettigede billigere dihydropyridin-calciumantagonister

  • ikke kan tolereres eller
  • i helt særlige tilfælde efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand ikke er hensigtsmæssig.”

Høring
Virksomheder med lægemidler i de berørte ATC-grupper er blevet bedt om deres eventuelle bemærkninger til vurderingen. Du kan se Lægemiddelstyrelsens høringsbrev af 14. oktober 2008 i faktaboksen til højre. Der er høringsfrist tirsdag den 11. november 2008.

Relevante interessenter bliver orienteret
En orientering om Lægemiddelstyrelsens vurdering vil desuden blive sendt til Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Hypertensionsselskab, Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Intern Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer. Herudover vil Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi blive orienteret.

Vi vil offentliggøre en engelsk oversættelse af såvel høringsbrevet af 14. oktober 2008 som af denne orientering inden for kort tid. Orientering herom sker via vores engelske nyhedsbrev NetNews from the Danish Medicines Agency.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.