Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til hjerte-karsygdomme i ATC-grupperne C02, C03, C07, C08 og C09

30. januar 2008

Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark i ATC-grupperne C02 (antihypertensiva), C03 (diuretika), C07 (betablokkere), C08 (calciumantagonister) og C09 (ACE-hæmmere, antagiotensin-2-antagonister og renin-hæmmere).

Der er et link til Medicintilskudsnævnets indstilling i faktaboksen til højre. I indstillingen findes en liste med links til de referencer, Medicintilskudsnævnet har lagt vægt på i sin indstilling.

Lægemiddelstyrelsen har i dag indledt høring af de virksomheder, hvis lægemidler er omfattet af nævnets indstilling. Kopi af Lægemiddelstyrelsens brev ses af faktaboksen til højre. Materialet ligger også på Høringsportalen (se link i faktaboksen til højre).

Der er høringsfrist mandag den 5. maj 2008.

Orientering om Medicintilskudsnævnets indstilling er desuden sendt til Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Hypertensionsselskab, Dansk Karkirurgisk Selskab. Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Medicinsk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Apopleksi, Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Intern Medicin og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Herudover er Lægemiddelstyrelsen og Institut for Rationel Farmakoterapi orienteret.

En engelsk oversættelse af indstillingen vil blive offentliggjort inden for kort tid. Orientering herom sker via nyhedsbrevet NetNews from the Danish Medicines Agency.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.