Revurdering af undergrupper i ATC-gruppe C

22. november 2005

Lægemiddelstyrelsen er ved at gå i gang med undergrupper i ATC-gruppe C, lægemidler til hjerte og kredsløb, og regner med i de første tre måneder af 2006 at arbejde med følgende seks undergrupper:

  • C03 (diuretika)
  • C04 (perifere kardilaterende midler)
  • C05 (varice- og hæmoroidemidler)
  • C08 (calciumantagonister)
  • C09 (midler med virkning på renin-angiotensin systemet)
  • C10 (plasmalipidreducerende midler).

Via boksen kan du læse de breve, som er sendt ud til virksomheder samt til relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektion for Medicintilskud, Send en mail.