Synjardy® får generelt tilskud

23. juni 2015

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at Synjardy skal have generelt tilskud.

Synjardy indeholder empagliflozin og metformin og anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Synjardy stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler med enten en SGLT-2-hæmmer eller en DPP-4 hæmmer og metformin samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Synjardy

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Synjardy