Taptiqom® får generelt tilskud

26. januar 2015

Sundhedsstyrelsen giver generelt tilskud til Taptiqom (enkeltdosisbeholder).

Taptiqom bliver brugt til behandling af forhøjet tryk i øjet. Taptiqom indeholder tafluprost og timolol.

Vi giver generelt tilskud, fordi vi vurderer, at prisen står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når vi sammenligner Taptiqom med andre kombinationer med indhold af prostagladinanalog og betablokker i enkeltdosisbeholdere.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Taptiqom

Medicintilskudsnævnets indstilling vedrørende Taptiqom