Tilskuddet til glucosamin bortfalder den 28. november 2011

3. oktober 2011

Medicintilskudsnævnet og Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler, der indeholder glucosamin. Vi har truffet beslutning om, at tilskuddet til disse håndkøbslægemidler skal bortfalde den 28. november 2011. Glucosamin bruges til lindring af smerter ved slidgigt. I boksen til højre finder du en oversigt over, hvilke lægemidler der indeholder glucosamin.

Baggrunden for ændringen

Beslutningen er truffet på baggrund af meget varierende resultater i de kliniske undersøgelser, der er lavet med glucosamin. Det er dermed ikke bevist, at glucosamin har en effekt, der er forskellig fra placebo (snydetabletter). Derfor vil det offentlige ikke længere yde tilskud til behandlingen.

Hvem bliver berørt og hvordan?

Der er ca. 140.000 patienter, som får ordineret glucosamin på recept, og i 2010 blev der givet ca. 60 mio. kr. i tilskud. Disse patienter kan tale med deres læge om, hvordan de skal forholde sig. Der er ingen risiko forbundet med umiddelbart at stoppe behandlingen. Institut for Rationel Farmakoterapi har informeret om de forskellige behandlingsmuligheder (se link i boksen til højre).

Læs mere

Vi har orienteret landets læger om tilskudsændringen og vil bede apotekerne orientere deres kunder samt opfordre kunderne til at tale med lægen om, hvordan de skal forholde sig. I boksen kan du se brevet til lægerne og det informationsark, vi har bedt apotekerne om at give til de kunder, som indløser recept på glucosamin. De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger vil ligeledes blive orienteret om afgørelsen.

I boksen til højre kan du se afgørelsen, som Lægemiddelstyrelsen har sendt til de virksomheder, der har markedsføringstilladelse til lægemidler med indhold af glucosamin.