Vejledende kriterier for enkelttilskud til Fampyra® gældende pr. 15. februar 2013

5. februar 2013

Fampyra er godkendt til forbedring af gangen hos voksne patienter med multipel sklerose med gangbesvær.

De vejledende kriterier er i overensstemmelse med en ny behandlingsvejledning for symptomlindrende behandling af multipel sklerose med fampridin udarbejdet af et fagudvalg under RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin).

Sklerose: Fampyra®