Statistik for whistleblowerordningen

Opdateret 10. januar 2023

Statistik for Lægemiddelstyrelsens whistleblowerordning

Efter whistleblowerlovens § 27 skal Lægemiddelstyrelsen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven. Oplysningerne vises i tabellen nedenfor.

17. december 2021 - 31. december 2022
 Modtagne indberetninger 1
 Indberetninger, der er realitetsbehandlet 0
 Afviste indberetninger 1
 Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse 0
 Tema for indberetning Forholdene på et eller flere spisesteder i Danmark