Lægemiddelstyrelsens direktion og enhedschefer

Opdateret 15. september 2021

Direktion

Lars Bo Nielsen
Direktør

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9109

Uddannelse

Cand.med.

Link til habilitetserklæring

 

Mette Aaboe Hansen
Faglig direktør

Center for Lægemiddelgodkendelse & Overvågning

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2281 9555

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

National scientific advice, EMA-projektledelse, internationale relationer og EU-samarbejder samt enhederne ”Kvalitetsevaluering & Kliniske Forsøg”, ”Regulatorisk & Kliniske Evaluering” og ”Lægemiddelovervågning”.  

Link til habilitetserklæring

 

Merete Hermann
Faglig direktør

Center for Kontrol, Medicinsk Udstyr & Tilgængelighed

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2546 1760

Uddannelse

Cand.pharm.

Ansvarsområder

Enhederne ”Kontrol & Forsyningssikkerhed”, ”Medicinsk Udstyr” og ”Lægemiddeløkonomi & Tilgængelighed”. 

Link til habilitetserklæring


 

Enheder og enhedschefer

Sara Westengaard
Enhedschef

Ledelsessekretariatet

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 9359 6442

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

Direktionsbetjening, tværgående juridiske opgaver, beredskabsplanlægning, kompetence- og organisationsudvikling samt kommunikation, pressehåndtering og informationscenter.

Link til habilitetserklæring

Lars Henningsen
Enhedschef

IT & Digital Transformation

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2552 8050

Uddannelse

Cand.mag. 

Ansvarsområder

Udvikling og eksekvering af it- og digitaliseringsstrategi, it-projektportefølje, it-projektledelse og kvaliteten af it-systemer, udviklingsopgaver, leverandørsamarbejde, kontraktstyring, styring af outsourcede it-opgaver samt informationssikkerhed. Samspillet mellem Lægemiddelstyrelsens og EMA's it-systemer. Ansvar for vurdering og implementering af ny teknologi på it-området. Udvikling af Lægemiddelstyrelsens digitale transformation.

Link til habilitetserklæring

Jesper Kjær
Enhedschef

Dataanalytisk Center (DAC)

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 5183 4704

Uddannelse

Cand.scient.Bioinformatik

Ansvarsområder

Udvikling og drift af Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC).

Link til habilitetserklæring

Nanna Aaby Kruse
Enhedschef

Kvalitetsevaluering & Kliniske Forsøg

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4124 9852

Uddannelse

Cand. Pharm.

Ansvarsområder

Sagsstyring, kliniske forsøg, lægemiddelkvalitet, toksikologisk og farmakokinetisk evaluering.

Link til habilitetserklæring

Hanne Lomholt Larsen
Enhedschef

Regulatorisk & Klinisk Evaluering

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2421 3443

Uddannelse

Cand. med.

Ansvarsområder

Regulatorisk og klinisk evaluering af lægemidler til dyr og mennesker i forbindelse med godkendelser. Tværgående veterinærmedicinske og lægefaglige opgaver.

Link til habilitetserklæring

Line Michan
Enhedschef

Lægemiddelovervågning

Billede af enhedschef Line Michan

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9535

Uddannelse

PhD. Biologi og Farmakologi

Ansvarsområder

Lægemiddelovervågning i national og europæisk regi. Driver eksterne samarbejder omkring bivirkninger og lægemiddelovervågning. Systemejer for Lægemiddelstyrelsens systemlandskab for lægemiddelovervågning.

Link til habilitetserklæring

Jeanne Majland
Enhedschef

Kontrol & Forsyningssikkerhed

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2092 1203

Uddannelse

Cand. Pharm.

Ansvarsområder

Kontrol af lægemidler, virksomheder, kliniske forsøg m.m. Virksomhedstilladelser og im- og eksportcertifikater for lægemidler og euforiserende stoffer. Reklamationer og indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler, herunder tilbagekaldelser af lægemidler. Udleveringstilladelser og forsyningssikkerhed.

Link til habilitetserklæring

Thomas Wejs Møller
Enhedschef

Medicinsk Udstyr

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 9359 6475

Uddannelse

Cand.scient.pol.

Ansvarsområder

Det samlede område for medicinsk udstyr.

Link til habilitetserklæring

Kim Helleberg Madsen
Enhedschef

Lægemiddeløkonomi & Tilgængelighed

Download billede (jpg)

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9399

Uddannelse

Cand.scient.pol.

Ansvarsområder

Lægemidlers tilgængelighed, Medicinpriser, apoteker, tilskud til lægemidler og ernæringspræparater, HTA samt sundhedspersoners tilknytning.  

Link til habilitetserklæring

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...