Lægemiddelstyrelsens direktion og enhedschefer

Opdateret 6. juni 2023

Direktion

Lars Bo Nielsen
Direktør

Download billeder 

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9109

Uddannelse

Cand.med.

Link til habilitetserklæring

Mette Aaboe Hansen
Faglig direktør

Center for Lægemiddelgodkendelse & Overvågning

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2281 9555

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

National scientific advice, EMA-projektledelse, internationale relationer og EU-samarbejder samt enhederne ”Kvalitetsevaluering & Kliniske Forsøg”, ”Regulatorisk & Kliniske Evaluering” og ”Lægemiddelovervågning”.  

Link til habilitetserklæring

Merete Hermann
Faglig direktør

Center for Kontrol, Medicinsk Udstyr & Tilgængelighed

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2546 1760

Uddannelse

Cand.pharm.

Ansvarsområder

Enhederne ”Kontrol & Forsyningssikkerhed”, ”Medicinsk Udstyr” og ”Lægemiddeløkonomi & Tilgængelighed”. 

Link til habilitetserklæring


 

Enheder og enhedschefer

Sara Westengaard
Enhedschef

Ledelsessekretariatet

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 9359 6442

Uddannelse

Cand.jur.

Ansvarsområder

Direktionsbetjening, tværgående juridiske opgaver, beredskabsplanlægning, kompetence- og organisationsudvikling samt kommunikation, pressehåndtering og informationscenter.

Link til habilitetserklæring

Henrik Grosen Nielsen
Enhedschef

Økonomi og processer

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 7214 2800

Uddannelse

Cand. scient. pol. og M.A. Government

Ansvarsområder

Finanslov, udgiftsopfølgning, økonomistyring, økonomiske analyser, kvalitetsstyring incl. audits, optimering af processer (LEAN), målstyring og driftsledelse

Link til habilitetserklæring

Lars Henningsen
Enhedschef

IT & Digital Transformation

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2552 8050

Uddannelse

Cand.mag. 

Ansvarsområder

Udvikling og eksekvering af it- og digitaliseringsstrategi, it-projektportefølje, it-projektledelse og kvaliteten af it-systemer, udviklingsopgaver, leverandørsamarbejde, kontraktstyring, styring af outsourcede it-opgaver samt informationssikkerhed. Samspillet mellem Lægemiddelstyrelsens og EMA's it-systemer. Ansvar for vurdering og implementering af ny teknologi på it-området. Udvikling af Lægemiddelstyrelsens digitale transformation.

Link til habilitetserklæring

Jesper Kjær
Enhedschef

Dataanalytisk Center (DAC)

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 5183 4704

Uddannelse

Cand.scient.Bioinformatik

Ansvarsområder

Udvikling og drift af Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC).

Link til habilitetserklæring

Nanna Aaby Kruse
Enhedschef

Kvalitetsevaluering & Kliniske Forsøg

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4124 9852

Uddannelse

Cand. Pharm.

Ansvarsområder

Sagsstyring, kliniske forsøg, lægemiddelkvalitet, toksikologisk og farmakokinetisk evaluering.

Link til habilitetserklæring

Hanne Lomholt Larsen
Enhedschef

Regulatorisk & Klinisk Evaluering

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2421 3443

Uddannelse

Cand. med.

Ansvarsområder

Regulatorisk og klinisk evaluering af lægemidler til dyr og mennesker i forbindelse med godkendelser. Tværgående veterinærmedicinske og lægefaglige opgaver.

Link til habilitetserklæring

Line Michan
Enhedschef

Lægemiddelovervågning

Billede af enhedschef Line Michan

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9535

Uddannelse

PhD. Biologi og Farmakologi

Ansvarsområder

Lægemiddelovervågning i national og europæisk regi. Driver eksterne samarbejder omkring bivirkninger og lægemiddelovervågning. Systemejer for Lægemiddelstyrelsens systemlandskab for lægemiddelovervågning.

Link til habilitetserklæring

Jeanne Majland
Enhedschef

Kontrol & Forsyningssikkerhed

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2092 1203

Uddannelse

Cand. Pharm.

Ansvarsområder

Kontrol af lægemidler, virksomheder, kliniske forsøg m.m. Virksomhedstilladelser og im- og eksportcertifikater for lægemidler og euforiserende stoffer. Reklamationer og indberetninger om kvalitetsfejl på lægemidler, herunder tilbagekaldelser af lægemidler. Udleveringstilladelser og forsyningssikkerhed.

Link til habilitetserklæring

Jeppe Larsen
Enhedschef

Medicinsk Udstyr

Portræt af enhedschef i Medicinsk Udstyr Jeppe Larsen

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 2966 1207

Uddannelse

Cand.polyt. i produktionsledelse

Ansvarsområder

Ansvarlig for enheden for Medicinsk udstyr, herunder sektionerne Udvikling af medicinsk udstyr, markedsovervågning og brugersikkerhed, og ekstern koordinering og samarbejde. Implementering og anvendelse af MDR og IVDR forordningerne. Registret for aktører indenfor medicinsk udstyr. Opkrævning af gebyrer for medicinsk udstyr. Klinisk afprøvning af medicinsk udstyr. Medlem af MDCG, HMA MDCG, CAMD. Dansk deltagelse ift. IMDRF, AI og SaMD. Markeds- og sikkerhedsovervågning af medicinsk udstyr.

Link til habilitetserklæring

Kim Helleberg Madsen
Enhedschef

Lægemiddeløkonomi & Tilgængelighed

Download billeder

Kontakt

Send en mail
Tlf. 4488 9399

Uddannelse

Cand.scient.pol.

Ansvarsområder

Lægemidlers tilgængelighed, Medicinpriser, apoteker, tilskud til lægemidler og ernæringspræparater, HTA samt sundhedspersoners tilknytning.  

Link til habilitetserklæring