Udgivelser om os

  • Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2006

    | 27. juli 2007 |

    I årsberetningen for 2006 har vi valgt at servere smagsprøver på, hvordan vores værdier i Lægemiddelstyrelsen udmønter sig i praksis og helt konkret har gjort det i forskellige aktiviteter i 2006.

  • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2006

    | 17. april 2007 |

    Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt for 2006 med Indenrigs- og Sundhedsministeren omfatter 12 mål sammensat af 28 resultatkrav og 58 delkrav. Herudover findes der i resultatkontrakten 1 initiativområde.