Udgivelser om os

  • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2011

    | 19. april 2012 |

    Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Lægemiddelstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2011. Du kan blandt andet læse om antallet af bivirkningsindberetninger og det fortsatte arbejde for at få flere til at melde bivirkninger.