Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2011

19. april 2012

Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Lægemiddelstyrelsen udførte på bivirkningsområdet i 2011.

Arbejdet i 2011 var særligt præget af fem større aktiviteter:

  • Den indledende fase for at gennemføre de nye EU-regler om lægemiddelovervågning
  • Etableringen af langt størstedelen af vores nye IT-system til bivirkningshåndtering og analyse
  • Vedtagelse og igangsætning af en ny handlingsplan for lægemiddelovervågning 2011 – 2013
  • Evaluering af informationskampagne rettet mod hospitalslæger og lancering af informationskampagne rettet mod plejepersonale i kommunerne.
  • Etablering af samarbejdsaftaler med Forskningens Hus, Aalborg Sygehus, Region Nordjylland og Statens Serum Institut.

Du kan læse hele årsrapporten for overvågning af bivirkninger 2011 ved at klikke på linket i boksen.

Fortsat stort fokus på at få flere til at melde bivirkninger

Antallet af bivirkningsindberetninger var i 2011 stort set identisk med antallet af indberetninger i 2010, men det tyder dog på, at det går i den rigtige retning. Blandt andet kan vi se, at antallet af bivirkningsindberetninger fra hospitalerne er stigende (se side 12-16).

For yderligere at skærpe opmærksomheden på at indberette bivirkninger, lancerede Lægemiddelstyrelsen i slutningen af november 2011 en landsdækkende kampagne over for plejepersonalet i alle landets kommuner. Et arbejde, vi vil fortsætte i 2012.

Du kan læse mere om udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2009 til 2011 i årsrapporten (se side 5) og om kampagnen "Reager på bivirkninger – og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle" målrettet plejepersonalet (se side 20).

Fokusområder i 2011 – blandt andet behandling af gravide med antidepressive midler

I 2011 havde Lægemiddelstyrelsen også særlig fokus på antidepressiv medicin af SSRI-typen – særligt i forhold til en eventuel risiko for foster og barn, når medicinen bruges til behandling af gravide. Baggrunden var, at forbruget af antidepressiv medicin, især af typen SSRI, har været stærkt stigende i de senere år. Stigningen har også omfattet behandling af gravide kvinder, hvilket har vakt bekymring.

Læs mere om dette og de øvrige fokusområder på side 23-28 i årsrapporten.