Udgivelser om os

  • Undersøgelse af apotekernes driftsforhold 2015

    | 15. maj 2017 |

    Den centrale begivenhed i apotekssektoren i 2015 var vedtagelsen af den nye apotekerlov vedrørende moderniseringen af apotekervæsenet, der trådte i kraft 1. juli 2015. Moderniseringen gav apotekere mu