Udgivelser om os

  • Årsrapport 2023 for Lægemiddelstyrelsen

    | 22. marts 2024 |

    Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrørende lægemidler, medicinsk udstyr, medicinsk cannabis, apoteker og medicintilskud mv. I 2023 blev Lægemiddelstyrelsens nye strategi implementeret. Link

  • Mål- og resultatplan 2024 for Lægemiddelstyrelsen

    | 7. februar 2024 |

    Mål- og resultatplanen er et ledelsesværktøj, som understøtter dialogen om retning, mål og resultater mellem departementschefen og direktøren for styrelsen. Mål- og resultatplanen sætter mål for nogle af de centrale kerneområder for styrelsens drift i 2023.