Udgivelser om os

  • Resultatkontrakt 2019 for Lægemiddelstyrelsen

    | 2. juli 2019 |

    Denne resultatkontrakt er indgået mellem Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet og gælder for 2019. Resultatkontakten er et redskab til at skabe transparens omkring nytte og resultater.