Udgivelser om os

  • Årsrapport 2022 for Lægemiddelstyrelsen

    | 1. april 2023 |

    2022 blev året, hvor Lægemiddelstyrelsen formulerede en ny strategi bestående af en mission, vision og pejlemærker, der skal være gældende frem til 2026. Lægemiddelstyrelsen varetager opgaver vedrøren